Εμπορική ονομασία: ZARPEN

Περιεκτικότητα:1 ml δερματικού διαλύματος περιέχει κατά μέσο όρο 15,8 mg νατριούχο δικλοφαινάκη.

Φαρμακοτεχνική μορφή: Δερματικό διάλυμα. Το δερματικό διάλυμα είναι ένα υγρό διαυγές, άχρωμο έως ροζ ή πορτοκαλί.

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Τοπικά προϊόντα για αρθρώσεις και μυϊκό πόνο

Περιγραφή συσκευασίας: Το ZARPEN συσκευάζεται σε λευκά πλαστικά φιαλίδια ονομαστικής χωρητικότητας 60 ml και είναι σφραγισμένα με ένα λευκό πλαστικό στόμιο σταγονόμετρου και βιδωτό πώμα.l

Το ZARPEN περιέχει 1,5% w/w της δραστικής ουσίας νατριούχου δικλοφαινάκης και είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) που χρησιμοποιείται συχνά για την ανακούφιση από τον πόνο που σχετίζεται με την οστεοαρθρίτιδα σε επιπολής αρθρώσεις (π.χ. γόνατο ή αγκώνας).
Πρέπει να ενημερώσετε το φαρμακοποιό ή το γιατρό σας εάν απαντήσετε με ΝΑΙ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ερωτήσεις:
  • Είχατε ποτέ αλλεργική αντίδραση στη νατριούχο δικλοφαινάκη ή σε οποιοδήποτε άλλο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ), π.χ. ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή ιβουπροφαίνη;
  • Είχατε ποτέ αντίδραση (εξανθήματα, φαγούρα ή δυσκολία στην αναπνοή) στο διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO);
  • Λαμβάνετε αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη, ηπαρίνη);
  • Λαμβάνετε οποιοδήποτε άλλο φάρμακο;
  • Πάσχετε από προβλήματα του ήπατος ή των νεφρών;
Δεν συνιστάται η χρήση του ZARPEN στα παιδιά.
Οδήγηση και ZARPEN:
Στην απίθανη περίπτωση που αισθανθείτε πονοκέφαλο, ζάλη, «ελαφρύ κεφάλι» ή σύγχυση μετά τη χρήση του ZARPEN μην οδηγήσετε κάποιο όχημα ή μην χειριστείτε κάποια μηχανή.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το ZARPEN:
Εάν ο γιατρός σας σάς έχει πει λεπτομερώς ΠΟΣΟ και ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ να εφαρμόζετε το διάλυμα, τότε ακολουθείστε τη συμβουλή του.
Η περιοχή στην οποία θα γίνει η θεραπεία πρέπει να πλυθεί με νερό και σαπούνι και να αφεθεί να στεγνώσει πριν την εφαρμογή του ZARPEN. Η δόση εξαρτάται από το μέγεθος της προς θεραπεία άρθρωσης. Εφαρμόστε 20 με 40 σταγόνες τέσσερις φορές την ημέρα ή σύμφωνα με τη σύσταση του γιατρού σας. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση που είναι 40 σταγόνες τέσσερις φορές την ημέρα στην κάθε άρθρωση.
Μην χρησιμοποιείτε το ZARPEN σε περιοχές αρθρώσεων όπου υπάρχει ήδη δερματικό νόσημα (π.χ. ψωρίαση) εκτός εάν το συστήσει ο γιατρός σας.
Μπορεί να εμφανισθούν ήσσονος σημασίας δερματικές αντιδράσεις όπως ξηρότητα του δέρματος, μυρμήγκιασμα, φαγούρα ή εξάνθημα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχετε άσχημη αναπνοή.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκοιλιότητα, δυσπεψία και φούσκωμα.
Έχουν αναφερθεί αντιδράσεις φωτοαλλεργίας και δερματίτιδα εξ επαφής μετά την τοπική εφαρμογή της δικλοφαινάκης.
Το ZARPEN περιέχει διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO), το οποίο μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και πονοκέφαλο και μπορεί να είναι ερεθιστικό για το δέρμα.
Αν εμφανισθεί κάποια δερματική αντίδραση ή οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα, συμβουλευθείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Στη σπάνια περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολία στην αναπνοή, σταματήστε τη θεραπεία και ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Όπως με όλα τα άλλα φάρμακα, φυλάξτε το διάλυμα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά, κατά προτίμηση σε κάποιο κλειδωμένο ντουλάπι.
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 25οC. Να μην καταψύχεται.
Το ZARPEN πρέπει να είναι υγρό διαυγές, άχρωμο έως ροζ ή πορτοκαλί. Αν το φάρμακό σας πάρει οποιοδήποτε άλλο χρώμα, επιστρέψτε το στο φαρμακοποιό σας.
Μην χρησιμοποιήσετε το διάλυμα μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση μετά τη «ΛΗΞΗ». Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να διακόψει τη θεραπεία σας, επιστρέψτε το διάλυμα που δεν έχετε χρησιμοποιήσει στο φαρμακοποιό.

Το ZARPEN δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για παραπάνω από 12 εβδομάδες μετά το πρώτο άνοιγμα.