Εμπορική ονομασία: FARLIPID

Περιεκτικότητα: 5ml γαλακτώματος περιέχουν 390mg Eicosapentaenoic acid (EPA) και 265mg Docosahexaenoic acid (DHA).

Φαρμακοτεχνική μορφή: Πόσιμο γαλάκτωμα

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (EPA + DHA)

Περιγραφή συσκευασίας: Χάρτινο κουτί που περιέχει σκουρόχρωμο φιαλίδιο που περιέχει 300ml γαλακτώματος

To FARLIPID περιέχει Ω3 λιπαρά οξέα [Eicosapentaenoic acid (EPA) και Docosahexaenoic acid (DHA)].
Ενδεικνυται σε: Υπερτριγλυκεριδαιμία
Για χρήση σε ασθενείς στους οποίους είναι επιθυμητή η πτώση των τριγλυκεριδίων στο πλάσμα. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κατάλληλη δίαιτα
Το FARLIPID, είναι συμπυκνωμένο ιχθυέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα της σειράς των ω-3 και συγκεκριμένα σε εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) και εικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA). Η τακτική συνεχής λήψη του FARLIPID oral emu. στη δίαιτα οδηγεί σε παρατεταμένη μείωση του επιπέδου των τριγλυκεριδίων στο αίμα.
Αντενδείξεις: Αλλεργία σε οποιαδήποτε από τα συστατικά του. Σε ασθενείς με άσθμα ευαίσθητους στην ασπιρίνη.
Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:
Γενικά:
Πριν πάρετε το φάρμακό σας, ενημερώστε το γιατρό σας εάν εμφανίζετε αιματολογικές διαταραχές, όπως αιμορροφιλία ή αν λαμβάνετε αντιπηκτικά φάρμακα ή άλλα φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη του αίματος. Υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι τα προϊόντα που περιέχουν ιχθυέλαιο μπορεί να προκαλέσουν κρίση βρογχόσπασμου σε ασθενείς με άσθμα ευαίσθητους στην ασπιρίνη. Δόσεις FARLIPID άνω των 5g/ημέρα μπορεί να προκαλέσουν μικρή επιδείνωση στον έλεγχο της γλυκόζης σε μη ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς ασθενείς. Να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Ηλικιωμένοι: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις.
Κύηση:
Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του FARLIPID κατά την κύηση γι’ αυτό η χρήση του αντενδείκνυται σε αυτή την περίπτωση.
Γαλουχία:
Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του FARLIPID κατά την γαλουχία, γι’ αυτό η χρήση του αντενδείκνυται στην περίπτωση αυτή.
Παιδιά: Η χρήση του FARLIPID oral emu, δεν έχει τεκμηριωθεί στα παιδιά.
Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:
Δεν φαίνεται να επιδρά.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:
Πριν πάρετε το φάρμακο σας, ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αγοράσατε χωρίς συνταγή γιατρού. Ειδικά, ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε αντιπηκτικά ή άλλα φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη του αίματος, όπως ασπιρίνη, κεφαλοσπορίνες.
Υπερδοσολογία – Αντιμετώπιση:
Το FARLIPID αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από συστατικά που περιλαμβάνονται σε μια κανονική διατροφή και θεωρείται αβλαβές στην συνιστώμενη δοσολογία. Επιβλαβείς επιδράσεις λόγω υπερδοσολογίας είναι απίθανο να εμφανιστούν.


Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών ιεραρχούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Συχνές (>1/100), Ασυνήθεις (>1/1000,<1/100), Σπάνιες (>1/10000,<1/1000), Πολύ σπάνιες (<1/10000), περιλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών.
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις: Ασυνήθεις :Γαστρεντερίτιδα
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος : Ασυνήθεις : Υπευευαισθησία
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης : Σπανιες : Υπεργλυκαιμία
Διαταραχές Νευρικού Συστήματος : Ασυνήθεις : Ζάλη, δυσγευσία , Σπάνιες :κεφαλαλγία
Διαταραχές Αγγειακού Συστήματος: Πολύ σπάνιες: Υπόταση
Διαταραχές του αναπνευστικού Συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου:
Πολύ σπάνιες :Ξηρότητα ρινικού βλεννογόνο
Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές :Δυσπεψία, ναυτία
Ασυνήθεις : κοιλιακό άλγος διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος , γαστρίτιδα, άλγος επιγαστρίου
Σπάνιες: Γστρεντερικό άλγος , Πολύ σπάνιες : Αιμορραγία του κατωτέρου γαστρεντερικού σωλήνα.
Διαταραχές ήπατος και χοληφόρων : Σπανιες : ηπατικές διαταραχές
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Σπανιες :Ακμή , κνησμώδες εξάνθημα
Πολύ σπάνιες :Κνίδωση
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης : Σπάνιες: Ασαφώς καθοριζόμενες διαταραχές.
Εργαστηριακές εξετάσεις :Πολύ σπάνιες: Αυξημένος αριθμός λευκοκυττάρων, αυξημένη γαλακτική αφυδρογόναση του αίματος.
Μέτρια αύξηση των τρανσαμινασών έχει αναφερθεί σε ασθενείς με υπερτριγλυκεριδαιμία.

Τι περιέχει το FARLIPID
Η δραστική ουσία είναι Ω3 λιπαρά οξέα.
Το πόσιμο γαλάκτωμα βρισκεται σε σκουρόχρωμο φιαλίδιο που περιέχει 300ml.
Εκδοχα: Saccharin sodium, flavour banana, acacia, Water purified, Lemon flavour, Citral natural, Propylparaben sodium, Ethylparahydroxy benzoate sodium salt E215, Citric acid 50% (w/w)solution,propylparaben E216, Purity gum 1773.