Εμπορική ονομασία: IPRAMID

Περιεκτικότητα: Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg Simvastatin

Φαρμακοτεχνική μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Υπολιπιδαιμικό / Αναστολέας της HMG- CoA αναγωγάσης

Περιγραφή συσκευασίας: Χάρτινο κουτί που περιέχει 30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία τοποθετημένα σε PVC/ Aluminium blisters.

Το IPRAMID μειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα σας. Ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς της hydroxymethylglutaryl – coenzyme A ρεδουκτάσης (HMG – CoA).
Η χοληστερόλη μπορεί να προκαλέσει στεφανιαία νόσο (Σ.Ν), φράσσοντας τα αιμοφόρα αγγεία τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στην καρδιά. Αυτή η απόφραξη ή η σκλήρυνση των αρτηριών καλείται αθηροσκλήρυνση. Η αθηροσκλήρυνση μπορεί να οδηγήσει σε πόνους στο στήθος (στηθάγχη) και σε καρδιακή προσβολή.
Εάν έχετε στεφανιαία νόσο, ο γιατρός σας συνταγογράφησε το IPRAMID για να επιβραδύνει την εξέλιξη της αθηροσκλήρυνσης, να μειώσει την συχνότητα των καρδιαγγειακών επεισοδίων και για να μειώσει τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή.
Υπερχοληστερολαιμία :Θεραπεία της πρωτοπαθούς υπερχοληστερολαιμίας ή μεικτής δυσλιπιδαιμίας, ως συμπληρωματικό της δίαιτας, όταν η απόκριση στη δίαιτα και σε άλλα φαρμακολογικά μέσα (π.χ. άσκηση, μείωση του βάρους) είναι ανεπαρκής. Θεραπεία της ομόζυγου οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας ως συμπληρωματικό της δίαιτας, και άλλων θεραπειών, που μειώνουν τα λιπίδια (π.χ. LDL-αφαίρεση) ή εάν τέτοιου είδους θεραπείες δεν είναι κατάλληλες.

Καρδιαγγειακή πρόληψη :Μείωση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας και νοσηρότητας σε ασθενείς με εμφανή αθηροσκληρυντική καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη, με φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης ως συμπληρωματικό στην κάλυψη άλλων παραγόντων κινδύνου και άλλης καρδιοπροστατευτικής θεραπείας.
 • Υπερευαισθησία στη σιμβαστατίνη ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχά του φαρμάκου.
 • Ενεργός ηπατική νόσος ή ανεξήγητη επιμένουσα αύξηση των τρανσαμινασών στο ορό (βλέπε Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση).
 • Κύηση και γαλουχία
 • Εάν λαμβάνετε ένα από τα παρακάτω φάρμακα:
  • τα αντιμυκητιασικά ιτρακοναζόλη ή κετοκοναζόλη
  • τα αντιβιοτικά ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη ή τελιθρομυκίνη
  • αναστολείς HIV πρωτεασών (όπως ινδιναβίρη, νελφιναβίρη, ριτοναβίρη και σακουϊναβίρη)
  • το αντικαταθλιπτικό νεφαζοδόνη
 • Υπερχοληστερολαιμία: Πριν την έναρξη της θεραπείας με IPRAMID, θα πρέπει να υποβληθείτε σε διαιτητική αγωγή για τη μείωση της χοληστερόλης και εάν η ανταπόκριση στη δίαιτα και σε άλλα μη φαρμακολογικά μέσα αποδειχθεί μη αποτελεσματική, τότε να συνεχίσετε με αυτή τη δίαιτα και να λάβετε παράλληλα θεραπεία με IPRAMID, όπως θα σας συστήσει ο γιατρός σας. Οι δόσεις εξατομικεύονται από τον ιατρό σας ανάλογα με τα αρχικά επίπεδα της LDL χοληστερόλης και τον επιθυμητό στόχο θεραπείας και την ανταπόκριση σας στο φάρμακο. Η συνήθης αρχική ημερήσια δόση είναι 10-20mg άπαξ ημερησίως, το βράδυ. Ασθενείς για τους οποίους απαιτείται μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων της LDL (μεγαλύτερη από 45%) μπορεί να αρχίσουν τη θεραπεία με 20-40mg/ημερησίως, χορηγούμενο ως εφάπαξ δόση το βράδυ. Η μέγιστη δόση είναι 80mg/ημερησίως.Η δόση των 80mg συνιστάται μόνο σε ασθενείς με σοβαρή υπερχοληστερολαιμία και σε μεγάλο κίνδυνο για καρδιαγγειακές επιπλοκές. Το εύρος δοσολογικού σχήματος είναι 5 – 80 mg ημερησίως. Η αναπροσαρμογή της δοσολογίας πρέπει να γίνεται σε διαστήματα όχι μικρότερα των 4 εβδομάδων μέχρι τη μέγιστη δόση των 80mg/ημερησίως ως εφάπαξ δόση το βράδυ.
 • Ομόζυγος οικογενής υπερχοληστερολαιμία: Βάσει των αποτελεσμάτων μιας ελεγχόμενης κλινικής μελέτης, η συνιστώμενη δοσολογία για ασθενείς με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία είναι IPRAMID 40 mg / ημέρα χορηγούμενο το βράδυ ή 80 mg / ημέρα διηρημένο σε τρεις δόσεις, δύο των 20 mg κατά τη διάρκεια της ημέρας και μια δόση 40 mg το βράδυ. Το IPRAMID πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς ως συμπληρωματικό σε άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες (π.χ. LDL αφαίρεση) ή εφόσον τέτοιες θεραπείες δεν είναι διαθέσιμες.
 • Καρδιαγγειακή πρόληψη: Η συνήθης δόση του IPRAMID είναι 20 ως 40 mg/ημερησίως χορηγούμενο ως εφάπαξ δόση το βράδυ σε ασθενείς σε μεγάλο κίνδυνο για στεφανιαία καρδιακή νόσο (CHD, με ή χωρίς υπερλιπιδαιμία). Η θεραπεία με το φάρμακο μπορεί ξεκινήσει ταυτόχρονα με τη δίαιτα και την άσκηση. Προσαρμογές της δοσολογίας, εάν απαιτηθεί, θα πρέπει να γίνονται όπως αναφέρθηκε ειδικά παραπάνω.
  Συνδυασμένη θεραπεία: Το IPRAMID είναι αποτελεσματικό ως μονοθεραπεία ή όταν χορηγείται ταυτοχρονα με ρητίνες δέσμευσης των χολικών οξέων. Η χορήγηση θα πρέπει να γίνεται είτε 2 ώρες πριν ή 4 ώρες μετά τη χορήγηση ρητίνης δέσμευσης των χολικών οξέων.
  Σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα με το IPRAMID κυκλοσπορίνη, δαναζόλη, γεμφιβροζίλη, ή άλλες φιβράτες (εκτός της φαινοφιβράτης) ή δόσεις νιασίνης, που ελαττώνουν τα λιπίδια (?1g/ημερησίως), η δοσολογία του IPRAMID δεν πρέπει να υπερβαίνει 10mg/ημερησίως.
  Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με αμιωδαρόνη ή βεραπαμίλη ταυτόχρονα με IPRAMID η δοσολογία του IPRAMID δεν πρέπει να υπερβαίνει 20mg/ημερησίως.
  Σε ασθενείς που λαμβάνουν αμιοδαρόνη ή βεραπαμίλη ταυτόχρονα με IPRAMID, η δοσολογία του IPRAMID δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20mg ημερησίως.