Εμπορική ονομασία: DEZIAL

Περιεκτικότητα: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg υδροχλωρικής δονεπεζίλης, που ισοδυναμούν με 4,56 mg δονεπεζίλης ή 10mg υδροχλωρικής δονεπεζίλης, που ισοδυναμούν με 9,12 mg δονεπεζίλης». 

Φαρμακοτεχνική μορφή: Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα κατά της άνοιας, αναστολέας ακετυλοχολινεστεράσης

Περιγραφή συσκευασίας: Χάρτινο κουτί που περιέχει 3 blister από αλουμίνιο / φύλλο πολυαιθυλένιου με 10 δισκία εκαστο.

Τα δισκία DEZIAL ανήκουν στην ομάδα φαρμάκων κατα της άνοιας.
Τα φάρμακα αυτά λειτουργούν ως αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης. Η υδροχλωρική δονεπεζίλη είναι ένας ειδικός και αναστρέψιμος αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης, που αποτελεί την προέχουσα χολινεστεράση στον εγκέφαλο.
Η προκαλούμενη από την υδροχλωρική δονεπεζίλη αναστολή της ακετυλοχολινεστεράσης (AChE) στα ερυθροκύτταρα έχει αποδειχτεί ότι σχετίζεται με αλλαγές της ADAS-cog, μίας ευαίσθητης κλίμακας που εξετάζει εκλεκτικά κάποιες πλευρές της γνωστικής λειτουργίας.
Συμπτωματική θεραπεία ήπιας έως μέτριας βαρύτητας άνοιας Alzheimer.
Το DEZIAL αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στην υδροχλωρική δονεπεζίλη, στα παράγωγα πιπεριδίνης ή σε κάποιο από τα έκδοχα που περιέχονται στη σύνθεσή του.

Ενήλικες και ηλικιωμένοι:

Η θεραπεία αρχίζει με χορήγηση 5 mg (εφ’άπαξ ημερήσια δόση).

Το DEZIAL πρέπει να λαμβάνεται από το στόμα το βράδυ, αμέσως πριν από την κατάκλιση. Η ημερήσια δόση των 5 mg πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον 1 μήνα ώστε να εκτιμηθεί η αρχική κλινική αντίδραση στη θεραπεία με DEZIAL και να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα συγκέντρωσης της υδροχλωρικής δονεπεζίλης. Μετά από εκτίμηση της κλινικής ανταπόκρισης σε θεραπεία ενός μήνα με 5 mg DEZIAL την ημέρα, η εφ’άπαξ ημερήσια δόση DEZIAL μπορεί να αυξηθεί σε 10 mg. Η μέγιστη ημερήσια συνιστώμενη δόση είναι 10 mg. Δεν έχουν γίνει κλινικές μελέτες με δόσεις μεγαλύτερες των 10 mg την ημέρα.

Η έναρξη και η παρακολούθηση της θεραπείας πρέπει να γίνεται από ιατρό έμπειρο στην διάγνωση και την θεραπεία της άνοιας Alzheimer. Η διάγνωση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αποδεκτά κριτήρια (π.χ. DSM IV, ICD 10). Η θεραπεία με δονεπεζίλη πρέπει να αρχίζει μόνο εφόσον υπάρχει άτομο που θα φροντίζει τον ασθενή και θα ελέγχει τακτικά τη λήψη του φαρμάκου. Η θεραπεία συντήρησης μπορεί να συνεχίζεται για όσο διάστημα υπάρχουν θεραπευτικά οφέλη για τον ασθενή. Κατά συνέπεια, το κλινικό όφελος της δονεπεζίλης πρέπει να επανεκτιμάται σε τακτική βάση. Η πιθανότητα διακοπής της θεραπείας πρέπει να εξετάζεται όταν δεν παρατηρείται πλέον θεραπευτική δράση. Η ατομική ανταπόκριση στη δονεπεζίλη δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστεί.

Σε περίπτωση διακοπής του φαρμάκου παρατηρείται μια σταδιακή μείωση των ευεργετικών αποτελεσμάτων του DEZIAL.

Παιδιατρικός πληθυσμός:


Το DEZIAL δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά